PROPUNERI DE MODIFICĂRE A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE – ÎN DEZBATERE

Prima pagină » PROPUNERI DE MODIFICĂRE A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE – ÎN DEZBATERE

Propuneri de moficare a ROF, pentru implementarea Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și a personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate, în mediul școlar și a suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar (aprobată prin ordinul de ministru nr. 6.235/2023)

An școlar 2023-2024

FUMATUL ÎN INCINTA UNITĂȚII ȘCOLARE

SANCȚIUNI, cf. ROF, art. 62 (propunere articol)

(a) Elevii care fumează în incinta unității de învățământ, în curtea școlii sau în spațiile exterioare vor fi sancționați cu suspendare 3 zile și scăderea notei la purtare cu 3p.

(b) Recidiva pentru aceeași faptă se sancționează cu suspendare 5 zile și scăderea notei la purtare cu 5p

SIGURANȚA ÎN UNITATEA ȘCOLARĂ

SANCȚIUNI, cf. ROF, art. 63 (propunere articol)

(a) Elevii care facilitează accesul altor elevi sau a persoanelor străine în incinta unității de învățământ, folosind cartela de acces sau scanner-ul porții mobile cu turnicheți, vor fi sancționați cu suspendare 3 zile și scăderea notei la purtare cu 4p.

(b) Recidiva pentru aceeași faptă se sancționează cu suspendare 5 zile și scăderea notei la purtare cu 5p

CAZURI UȘOARE DE VIOLENȚĂ ÎNTRE COPII

În sensul prezentei proceduri, cazurile ușoare de violență între copii au, cumulativ, următoarele caracteristici:

● frecvență scăzută/ocazională: un caz de violență ușoară se repetă de cel mult 3 ori pe lună; în situația în care frecvența este mai mare, este necesară încadrarea cazului ca formă gravă de violență;

● consecințe minore asupra copilului/copiilor victimă;

Dacă au frecvență scăzută și consecințe minore, fără a se considera o enumerare exhaustivă, se consideră forme ușoare de violență între copii următoarele:

● abuz fizic: atingerea nedorită fără conotație sexuală, scuiparea, îmbrâncirea, trântirea, aruncarea cu obiecte etc.;

● abuz emoțional: ton ridicat cu intenție, tachinare, ironii, insulte/înjurături, poreclire, intimidare.

SANCȚIUNI, cf. ROF, art. 64 (propunere articol)

(art. 107 Legea învățământului preuniversitar, nr. 198/2023)

(a) Elevii implicați în cazurile ușoare de violență între elevi vor fi sancționați cu suspendare 3 zile și scăderea notei la purtare cu 3p.

(b) Recidiva pentru aceeași faptă se sancționează cu suspendare 5 zile și scăderea notei la purtare cu 5p

CAZURI GRAVE DE VIOLENȚĂ ÎNTRE COPII

Se consideră forme grave de violență între copii următoarele:

● Forme de abuz fizic care constituie infracțiuni, precum: vătămarea corporală, vătămarea corporală din culpă, lovirea sau alte violențe, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte, uciderea din culpă, omorul, omorul calificat;

● Alte forme de abuz fizic: lovirea, aruncarea cu obiecte, imobilizarea copilului, obligarea copiilor cu alergii alimentare sau intoleranțe alimentare de a mânca/ingera alimente declanșatoare de reacții alergice sau la care copilul dezvoltă intoleranțe alimentare. Se încadrează în noțiunea de formă de abuz fizic și disimularea că un aliment nu prezintă risc și păcălirea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor în acest sens;

● Forme de abuz psihologic care constituie infracțiuni, precum: instigarea la violență, incitarea la ură și discriminare, amenințarea, șantajul, hărțuirea, lipsirea de libertate, determinarea sau înlesnirea sinuciderii;

● Alte forme de abuz psihologic: bullyingul și cyberbullyingul, semnele obscene, injuriile şi jignirile, calomnia, terorizarea;

● Forme de abuz sexual care constituie infracțiuni, precum: agresiunea sexuală, actul sexual cu un minor, violul, coruperea sexuală, racolarea minorilor în scopuri sexuale, exploatarea sexuală, pornografia infantilă;

● Alte forme de hărțuire și abuz sexual: glume sau bancuri cu conotații sexuale care creează disconfort; comentarii cu conotație sexuală privind aspectul fizic al unei persoane; utilizarea de apelative umilitoare sau sexiste; semne obscene; fluierături; comentarii sau mesaje cu conținut sexual; discuții explicite sau avansuri sexuale directe; atingeri nedorite, ciupituri sau mângâieri fără consimțământ; solicitări care pun elevii în posturi foarte asemănătoare sau identice cu expunerea sexuală; grooming (ademenirea minorilor în scopuri sexuale);

● Traficul de minori.

SANCȚIUNI, cf. ROF, art. 65 (propunere articol)

(art. 107 Legea învățământului preuniversitar, nr. 198/2023)

(a) Elevii implicați în cazurile grave de violență între copii vor fi sancționați cu suspendare 5 zile și scăderea notei la purtare cu 5p sau, în funcție de gravitatea faptei, cu preaviz de exmatriculare.

(b) Recidiva pentru aceeași faptă, a elevului sancționat cu suspendare și scăderea notei la purtare, se sancționează cu preaviz de exmatriculare.

(c) Recidiva pentru aceeași faptă, a elevului sancționat cu preaviz de exmatriculare, se sancționează cu exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în altă unitate de învăţământ.

(d) În situaţii foarte grave, când prezenţa elevului în şcoală pune în pericol siguranţa celorlalți elevi, fapta de violență se sancționează cu exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în altă unitate de învăţământ.

CAZURI DE VIOLENTA A ELEVILOR ASUPRA PERSONALULUI UIP

Forme de abuz fizic, care constituie infracțiuni: vătămarea corporală, vătămarea corporală din culpă, lovirea sau alte violențe, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte, uciderea din culpă, omorul, omorul calificat.

● Alte forme de abuz fizic: lovirea, aruncarea cu obiecte, imobilizarea,

● Forme de abuz psihologic, care constituie infracțiuni: instigarea publică, incitarea la ură sau discriminare, amenințarea, șantajul, hărțuirea, lipsirea de libertate, determinarea sau înlesnirea sinuciderii.

● Alte forme de abuz psihologic: bullyingul și cyberbullyingul, semnele obscene, injuriile şi jignirile, calomnia, terorizarea, disprețuire, alte acțiuni care pot provoca traume emoționale și care au drept consecință atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare;

● Forme de abuz sexual, care constituie infracțiuni precum: agresiunea sexuală, violul, coruperea sexuală;

● Alte forme de abuz sexual: molestarea sexuală verbală (expunerea personalului UIP la injurii sau limbaj cu conotație sexuală, remarci ironice și insinuări despre caracteristicile sexuale sau despre relații), sextingul, sexualizarea; manifestări fizice de natură sexuală – atingeri inadecvate cu conotație sexuală, solicitări care pun personalul UIP în posturi foarte asemănătoare sau identice cu expunerea sexuală.

SANCȚIUNI, cf. ROF, art. 66 (propunere articol)

(art. 107 Legea învățământului preuniversitar, nr. 198/2023)

(a) Elevii implicați în cazuri ușoare de violență împotriva personalului unității școlare vor fi sancționați cu preaviz de exmatriculare și scăderea notei la purtare cu 6p.

(b) Recidiva pentru aceeași faptă, a elevului sancționat cu preaviz de exmatriculare, se sancționează cu exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în altă unitate de învăţământ.

(c) Elevii implicați în cazuri grave de violență împotriva personalului unității școlare vor fi sancționați cu exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în altă unitate de învăţământ.

DEȚINEREA CONSUMUL ȘI TRAFICUL CU SUBSTANȚE PSIHOACTIVE

SANCȚIUNI, cf. ROF, art. 67 (propunere articol)

(a) Elevii care dețin asupra lor substanțe psihoactive vor fi sancționați cu suspendare 3 zile și scăderea notei la purtare cu 3p.

(b) Recidiva pentru aceeași faptă se sancționează cu suspendare 5 zile și scăderea notei la purtare cu 5p.

(c) Elevii care se află sub influența substanțelor psihoactive în incinta unității de învățământ, în spațiile interioare sau in curtea școlii, vor fi sancționați cu suspendare 5 zile și scăderea notei la purtare cu 5p.

(d) Elevii care fac trafic cu substanțe psihoactive în incinta unității de învățământ, în spațiile interioare sau în curtea școlii, vor fi sancționați cu exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în altă unitate de învăţământ.

JOCURILE DE NOROC

SANCȚIUNI, cf. ROF, art. 68 (propunere articol)

(a) Elevii care participă la jocuri de noroc, în incinta unității școlare, vor fi sancționați cu suspendare 3 zile și scăderea notei la purtare cu 3p.

(b) Recidiva pentru aceeași faptă se sancționează cu suspendare 5 zile și scăderea notei la purtare cu 5p.