Învățământ liceal zi

Prima pagină » Învățământ liceal zi

Electronică - automatizări

Tehnician electronist

1 clasă – 24 locuri

Tehnicianul în automatizări este o calificare care pregătește absolvenții pentru proiectarea, asamblarea, testarea, întreținerea și repararea echipamentelor electronice.

Un tehnician electronist este pregătit să lucreze într-o gamă largă de industrii, incluzând producția de echipamente electronice, telecomunicații, IT, automatizări industriale și chiar în domeniul auto, aviație sau apărare.

Printre competențele și cunoștințele pe care le poate dobândi tehnicianul electronist se numără:

Cunoașterea Componentelor Electronice: Înțelegerea funcționării și utilizării componentelor electronice de bază, cum ar fi rezistoarele, condensatoarele, tranzistoarele și circuitele integrate.

Citirea și Interpretarea Schemelor Electronice: Capacitatea de a citi și interpreta diagrame și scheme electronice pentru a construi sau repara echipamente.

Asamblarea și Soldering: Abilități practice în asamblarea circuitelor electronice și tehnici de soldering (lipire).

Depanare și Reparații: Capacitatea de a identifica și repara defecțiunile în echipamentele electronice.

Proiectarea Circuitelor: Înțelegerea principiilor de bază în proiectarea circuitelor electronice și utilizarea software-ului de proiectare asistată de calculator (CAD).

Sisteme de Control și Automatizare: Cunoștințe despre sistemele de automatizare și control, inclusiv PLC-uri (Programmable Logic Controllers) și senzori.

Comunicații: Înțelegerea fundamentelor sistemelor de comunicații, inclusiv transmisia de semnale și rețelele de comunicații.

Tehnician în automatizări

1 clasă – 24 locuri

Tehnicianul în automatizări este o calificare care pregătește absolvenții să lucreze în industria producției și fabricației, unde sunt utilizate mașini și echipamente automate.

Un tehnician în automatizări poate fi responsabil pentru instalarea, întreținerea și repararea echipamentelor automate, inclusiv senzori, motoare, sisteme de control și echipamente de măsurare.

Tehnicianul în automatizări poate dobândi o varietate de competențe și cunoștințe în domeniul automatizării industriale și a sistemelor de control. Acestea includ, dar nu se limitează la:

Cunoștințe tehnice de bază: înțelegerea principiilor de bază ale automatizării, cum ar fi sistemele de control, senzorii, actuatoarele și elementele de interfață om-mașină (HMI).

Programare PLC (Controlere logice programabile): capacitatea de a programa și de a lucra cu PLC-uri, care sunt esențiale în controlul și monitorizarea proceselor industriale.

Sisteme de control industrial: cunoștințe despre diferitele tipuri de sisteme de control industrial, cum ar fi controlul PID (proporțional-integral-derivativ), sistemele de control distribuit (DCS), sistemele SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) etc.

Senzori și actuatori: înțelegerea modului în care senzorii și actuatorii sunt utilizați pentru a detecta și controla procesele într-un mediu industrial.

Comunicare industrială: cunoștințe despre protocoalele de comunicare industriale, cum ar fi Profibus, Modbus, Ethernet/IP etc., care permit dispozitivelor să comunice între ele într-un mediu industrial.

Instrumentație și măsurători: capacitatea de a efectua măsurători precise și de a utiliza instrumente de măsurare în cadrul sistemelor automate.

Siguranța și reglementări: înțelegerea normelor și standardelor de siguranță în industrie, precum și capacitatea de a implementa soluții de siguranță în sistemele automate.

Întreținere și depanare: abilități de depanare și de întreținere a echipamentelor și sistemelor automate pentru a asigura funcționarea lor corectă și pentru a minimiza timpul de inactivitate.

Electromecanică

Tehnician electromecanic

1 clasă – 24 locuri

Tehnicianul electromecanic este un specialist care se ocupă de proiectarea, instalarea, întreținerea și repararea echipamentelor și sistemelor electromecanice, cum ar fi mașini electrice, generatoare, motoare și sisteme de control.

Această calificare combină cunoștințele de inginerie electrică și mecanică, astfel încât tehnicienii electromecanici pot fi implicați într-o gamă largă de activități, de la design și construcție la testare și depanare.

Tehnicianul electromecanic poate dobândi o serie de competențe și cunoștințe în domeniul electromecanic, care implică intersecția dintre electricitate și mecanică. Acestea includ, dar nu se limitează la:

Instalare și întreținere a echipamentelor electrice și mecanice: Capacitatea de a instala, depana și întreține echipamente electrice și mecanice, inclusiv motoare, generatoare, transformatoare, instalații de distribuție electrică, sisteme de rulmenți, sisteme de transmisie etc.

Cunoștințe de electricitate și electronice: Înțelegerea principiilor de bază ale electricității, inclusiv circuitelor electrice, legile lui Ohm, capacității, rezistenței și inducției. De asemenea, cunoștințe despre electronice de bază, cum ar fi componente electronice și circuite simple.

Citirea schemelor și a diagramei electrice: Abilitatea de a interpreta și de a lucra cu schematics și diagrame electrice pentru a identifica și rezolva problemele în echipamentele electrice și mecanice.

Dezvoltarea și implementarea procedurilor de întreținere preventivă: Capacitatea de a dezvolta și de a implementa programe de întreținere preventivă pentru echipamentele electromecanice, cu scopul de a preveni defectările și de a maximiza disponibilitatea acestora.

Lucrul cu instrumente și echipamente specifice: Utilizarea instrumentelor și echipamentelor specifice pentru diagnosticarea și repararea problemelor în echipamentele electromecanice, cum ar fi multimetrele, osciloscopurile, sculele electrice și manuale etc.

Siguranța în lucrul cu echipamente electrice: Cunoașterea și respectarea normelor de siguranță în lucrul cu echipamentele electrice pentru a preveni accidentele și incidentele.

Competențe de comunicare și colaborare: Capacitatea de a comunica eficient cu colegii și clienții, precum și de a lucra în echipă pentru a rezolva problemele în mod eficient.

Adaptabilitate și învățare continuă: Domeniul electromecanic este în continuă schimbare, deci este important ca tehnicianul să fie dispus să-și actualizeze și să-și extindă constant cunoștințele pentru a rămâne relevant în domeniu.