ERASMUS + VET: MECH-SKILLS (20022-2024)

Prima pagină » ERASMUS + VET: MECH-SKILLS (20022-2024)

Mech-Skills: Competențe în domeniul mecanic prin stagii de practică VET

An școlar 2022-2023

Erasmus+

KA122-VET – Short-term projects for mobility of learners and staff in vocational education and training

Proiectul MECH-SKILLS are ca scop îmbunătățirea nivelului de formare profesională, dezvoltarea competențelor tehnice generale și formarea abilităților practice ale elevilor de la școala profesională, prin participarea la stagii de formare în
companii din Portugalia (Regiunea Braga), în scopul facilitării tranziției acestora pe piața muncii după absolvire.

Contextul intern care a condus la elaborarea și depunerea proiectului a fost lipsa dotărilor necesare efectuării stagiilor de practică în incinta unității de învățământ, care se răsfrânge asupra laturii practice a pregătirii, elevii nereușind să pună în practică cunoștințele teoretice acumulate pe durata studiilor.

În ceea ce privește contextul extern, din pricina lipsei unor agenți economici importanți, care să poată asigura o pregătire practică de calitate, pe utilaje performante, moderne, sub monitorizarea unor tutori calificați, șansele elevilor noștri de a-și găsi un loc de muncă după absolvire, în domeniul lor de pregătire, sunt reduse.

Prin implementarea acestui proiect, ne propunem:
1. Dezvoltarea competențelor, aptitudinilor și abilităților cheie necesare integrării pe piața muncii locală, națională și
europeană, adaptarea la tehnologiile şi practicile de muncă în continuă schimbare;
2. Îmbunătățirea calității educației și formării profesionale prin integrarea activităților de cooperare europeană în oferta
curriculară a școlii;
3. Combaterea absenteismului și abandonului școlar prin încurajarea participării elevilor care fac parte din grupuri
vulnerabile (zona rurală, cu oportunități reduse) în proiecte de mobilitate;
4. Îmbunătățirea competențelor lingvistice și a abilităților de comunicare într-o limbă de circulație internațională;
5. Dezvoltarea competențelor interculturale, înțelegerea diversității culturale europene, promovarea toleranței și respectului
pentru alte popoare și culturi;
6. Promovarea dimensiunii europene a instituției școlare, prin schimburi de experiență și bune practici la nivel european.

Activitățile pe care intenționăm să le implementăm sunt:
A.1. Selecția grupului țintă: stabilirea criteriilor de selecție a participanților, a probelor de evaluare și a calendarului evaluării;
organizarea probelor de selecție; stabilirea și anunțarea rezultatelor procesului de selecției
A.2. Pregătirea participanților: pedagogică, lingvistică și culturală
A.3. Organizarea logistică a mobilității: aranjamentele de călătorie (bilete avion, transfer aeroport), achiziționarea asigurării
obligatorii
A.4 Contractarea: semnarea contractelor individuale cu participanții elevi și profesori; completarea Acordurilor individuale;
emiterea Certificatelor de mobilitate Europass
A.5 Organizarea stagiilor de mobilitate, în colaborare cu organizația intermediară și organizațiile de primire; monitorizarea
derulării stagiului prin intermediul profesorilor însoțitori
A.6 Evaluarea și validarea rezultatelor proiectului
A.7 Raportarea: completarea rapoartelor individuale
A.8 Diseminarea activităților

Prin implementarea proiectului, 40 de elevi vor efectua 90 ore de pregătire practică în cadrul unor companii din Portugalia, dobândind o valoroasă experiență internațională, cunoștințe și abilități practice necesare integrării pe piața muncii după absolvire, conform SPP pentru Lăcătuș mecanic prestări servicii, Nivel 3: URI 2 – Realizarea pieselor prin operații de lăcătușărie generala (IX), URI 6 – Realizarea asamblărilor mecanice (X) și URI 7- Realizarea confecțiilor metalice artizanale de uz casnic și gospodăresc (XI)
Proiectul va contribui la dezvoltarea ofertei curriculare a unității de învățământ, prin integrarea într-un curs opțional (CDL) a unor aspectele din timpul stagiului de pregătire practică
40 de elevi își vor îmbunătăți competențele lingvistice și de comunicare într-o limbă străină, precum și competențele interculturale
Proiectul va contribui la diminuarea absenteismului și a abandonului școlar, oferind elevilor din mediile defavorizate – rural și cu oportunități reduse motivația necesară pentru terminarea școlii profesionale și angajarea, după absolvire, în domeniul lor de pregătire.