CEAC

CEAC

An școlar 2021-2022

Prof. Tiuliumeanu Mihai, Director – coordonator

Prof. Caragea Aurelia  – responsabil

Prof. Trofim Doina – membru

Prof. Dumitriu Mariana – membru

Prof. Bucur Gabriela, reprezentantul sindicatului  – membru

Marchelov Ana, reprezentantul Consiliului părinților – membru

Cubarencu Ștefan, reprezentantul Consiliului elevilor – membru

Stan Ionel, Consiliul Local Tulcea – membru

Haliț Tatiana – reprezentant al primarului