DOCUMENTE MANAGERIALE

Prima pagină » DOCUMENTE MANAGERIALE

PAS - PLANUL DE ACTIUNE AL ȘCOLII (2021-2025)

Revizuit 2023

PLAN MANAGERIAL DIRECTOR (2023 - 2024)

Plan managerial Director adjunct (2023 - 2024)

Raport anual privind starea și calitatea învățământului (2022 - 2023)

RAEI

Program de dezvoltare al sistemului de control managerial (2023 - 2024)

ORGANIGRAMA

ROF - REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE (2023-2024)

RI - REGULAMENT INTERN

CODUL DE ETICĂ

Tematica și graficul anual al ședințelor CA

Tematica și graficul anual al ședințelor CP