ACCES ELEVI

Prima pagină » ACCES ELEVI

PROCEDURA PRIVIND ASIGURAREA SECURITĂŢII ŞI SIGURANŢEI ELEVILOR ȘI ACCESUL ÎN PERIMETRUL UNITĂŢII ŞCOLARE, Cod: PO-ASSE-97-11. Ediția I, Revizia 1, Data: 14.09.2023

An școlar 2023-2024

Accesul în unitate al ELEVILOR se face pe poarta principală, din Str. Isaccei, înaintea începerii orelor de curs, (8 sau după caz, alte ore, in cazul elevilor aflați în practică, în funcție de Graficul de practică, afișat la poartă).

Paznicul verifică, la intrarea în școală:
– carnetul de elev urmărind fotografia titularului, semnătura și viza conducătorului unității, valabilitatea vizei;
Dacă constată lipsa documentelor de legitimare sau nereguli în actualizarea lor, paznicul NU PERMITE ACCESUL în obiectiv, și anunță profesorul de serviciu/ administrator/director.

Poarta principală se încuie pe durata derulării cursurilor, 8-14/15, ELEVILOR MINORI fiindu-le INTERZIS să părăsească incinta unității școlare în acest interval orar

ELEVII MAJORI pot părăsi incinta unității de învățământ PE DURATA PAUZELOR, numai dacă fac dovada vârstei (carte identitate) și a clasei din care fac parte (carnet de elev).

Accesul elevilor în afara orarului și în zilele libere este INTERZIS, cu excepția activităților didactice sau educative organizate sub îndrumarea unui cadru didactic.

Cererea pentru aprobarea accesului elevilor în afara orarului și în zilele libere se depune la Secretariat, cu cel puțin doua zile înainte de derularea activității propriu-zise.