Învățământ profesional

Prima pagină » Învățământ profesional

ELECTRONICĂ

ELECTRONIST APARATE ȘI ECHIPAMENTE –  ½ CLASĂ (12 LOCURI)

Electronistul studiază diverse aspecte legate de electronice, cum ar fi teoria circuitelor electronice, semiconductori, dispozitive electronice, sisteme digitale și analogice, electrostatică, electromagnetism și alte discipline conexe.

De asemenea, în funcție de domeniul specific în care activează, un electronist poate să se specializeze în diverse aplicații, cum ar fi electronica de putere, electronica de înaltă frecvență, controlul și automatizarea, sistemele înglobate (embedded systems), sau alte domenii specifice.

ELECTRIC

ELECTRICIAN APARATE ȘI ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ENERGETICE – 1 clasă (24 LOCURI)

ELECTRICIAN CONSTRUCTOR – ½ CLASE (12 LOCURI)

Electricianul studiază aspecte practice și teoretice ale domeniului electric:

– fundamentele electricității: Studierea legilor și principiilor de bază ale electricității, cum ar fi legile lui Ohm, circuitul electric, tensiunea, curentul și rezistența.

– instalare și întreținere: Învățarea modului de instalare, întreținere și reparație a sistemelor și echipamentelor electrice, cum ar fi fire, prize, tablouri electrice, dispozitive de protecție și iluminat.

– citirea planurilor și diagramele electrice: Dezvoltarea abilităților de a interpreta și a lucra după planurile și diagramele electrice pentru a instala și a repara sisteme electrice.

– echipamente și instrumente: Cunoașterea diferitelor tipuri de echipamente și instrumente utilizate în domeniul electric și învățarea modului corect de utilizare a acestora.

ELECTROMECANIC

ELECTROMECANIC UTILAJE ȘI INSTALAȚII INDUSTRIALE – ½ CLASE (12 LOCURI)

ELECTROMECANIC UTILAJE ȘI INSTALAȚII COMERCIALE, ELECTROCASNICE ȘI INDUSTRIA ALIMENTARĂ – ½ CLASE (12 LOCURI)

Electromecanicul studiază aspecte legate de electricitate, mecanică și interacțiunea dintre aceste două domenii:

– electricitate: Fundamentele electricității, inclusiv legile lui Ohm, tensiunea, curentul, rezistența, capacitățile și inductanțele.

– mecanică: Principiile mecanicii, inclusiv forța, mișcarea, rotația, transmisia de putere și elementele de mașini.

– sisteme de control: Studierea sistemelor de control și automatizare, inclusiv senzori, actuatori și controlere, precum și concepte de programare și interfață om-mașină.

– instalare și mentenanță: Învățarea modului de instalare, întreținere și reparație a echipamentelor electrice și mecanice, inclusiv utilaje industriale, motoare electrice, generatoare și alte sisteme electromecanice.

– diagnosticare și remediere: Dezvoltarea abilităților de diagnosticare a problemelor mecanice și electrice și de aplicare a soluțiilor adecvate pentru remedierea acestora.

– citirea schemelor și diagramele tehnice: Înțelegerea și interpretarea schemelor și diagramele tehnice pentru a instala, întreține și repara sisteme electromecanice.