Viziunea și misiunea

Prima pagină » Viziunea și misiunea

Viziunea și misiunea școlii

Viziunea

Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Tulcea își propune să promoveze o educație modernă, care să ofere elevilor posibilitatea dezvoltării lor în ceea ce privește acumularea de cunoștințe, formarea și modelarea caracterului, dezvoltarea și întărirea deprinderilor și competențelor personale și profesionale. Școala este preocupată de crearea unui climat favorabil studiului și învățării continue, atât pentru elevi, cât și pentru personalul școlii. Încurajăm și sprijinim cercetarea, studiul individual, precum și perfecționarea continuă a cadrelor didactice care predau în școală. Principalul nostru obiectiv este ca școala noastră să fie un organism viabil pentru resursele sale materiale și umane cu reverberații în mentalul colectiv, cu oameni eficienți, pragmatici, adulți și copii care pretind unii de la alții, dar și oferă în aceeași măsură.

Mihai Tiuliumeanu
Misiunea

Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Tulcea îşi propune să dezvolte un mediu educațional favorabil învățării și formării profesionale, în care elevii să aibă oportunități egale de dezvoltare a competențelor profesionale necesare integrării pe piața muncii a viitorilor absolvenți și a competențelor cheie generale, pentru integrarea socială și cetățenia activă. De asemenea, școala își propune să asigure un climat stimulativ, de cooperare şi siguranţă, să promoveze permanent un dialog deschis cu toţi partenerii sociali şi educaţionali și, mai ales, să asigure accesul la educație și formare profesională pentru copiii din mediile defavorizate.

Adina Rotaru