CCSPI – POCU

 

CONCURS CU PREMIICC – SPI – 135004„CIP –  Competitivitate – Inovare – Performanță

19.05.2021

INVITAȚIE DE OFERTARE – Servicii de cazare si transport grup tinta – 135004

CAIET DE SARCINI – Servicii de cazare si transport grup tinta – 135004

Procedura operationala – Proiect :„Cresterea competentelor prin stagii de practica inovative” – ID- cod SMIS 135004

INVITAȚIE DE OFERTARE – Echipamente de protectie si materiale necesare desfasurarii stagiilor de practica pentru elevi ID 135004

10.05.2021

Invitație de ofertare – Dotări laborator automatizari 135004 – proiectul „Creșterea competențelor prin stagii de practică inovativă”, POCU/711/6/14, cod MySMIS 135004

22.12.2020

Anunț de selecție în vederea implementării proiectului „Creșterea competențelor prin stagii de practică inovativă”, POCU/711/6/14, cod MySMIS 135004

Anunț selectie-POCU Descarcă