EU Tehni-CAL

EU-TehniCAL

EU-TehniCal: Tehnologii europene de calitate prin
activități de mobilitate VET

2020-1-RO01-KA102-079137

Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Tulcea derulează, începând cu 1 septembrie 2020, Proiectul cu finanțare europeană “EU-TehniCal: Tehnologii europene de calitate prin activitã?i de mobilitate VET””, în valoare de 128.000 EUR, în cadrul Programului Erasmus+ – VET.

Proiectul are ca scop îmbunătățirea nivelului de formare profesională al elevilor de la Școala profesională, calificarea Electrician exloatare joasă tensiune, prin participarea la stagii de formare în companii de profil din Portugalia, în scopul facilitării tranziției acestora pe piața muncii după absolvire.

Prin implementarea acestui proiect, 40 de elevi (20 pentru fiecare an de proiect) vor efectua 3 săptămâni de pregătire practică în cadrul unor companii din Portugalia, regiunea Braga, dobândind competențe tehnice și abilități cheie necesare integrării pe piața muncii după absolvire.

Parteneri în proiect sunt organizația intermediară Mobility Friends –  https://mobilityfriends.org/, care va asigura transportul, plasamentul participanților în companii, cazarea și masa într-un campus modern din orașul Barcelos, precum și 2 companii din domeniul electric

Toate costurile privind transportul, cazarea, masa și plasamentul în companii sunt suportate din grantul proiectului!

Înscrierea candidaților va avea loc în perioada 5-9 octombrie 2020, la secretariatul Liceului, iar selecția grupului țintă, elevi de la Școala profesională, în carul Liceului Tehnologic „Henri Coandă” Tulcea, calificarea Lăcătuș Mecanic, va fi organizată în perioada 13-25 octombrie 2020.

PREZENTARE PROIECT