ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ – PROIECT ERASMUS+ EU-TehniCAL, 2020-1-RO01-KA102-079137

1. Criterii de eligibilitate:

a. elevi școala profesională, calificarea Electric/Electromecanic;

b. elevi care aparțin unui grup vulnerabil;

c. competențe tehnice de specialitate;

d. limba engleză nivel minim A1

2. Înscrierea candidaților:

a. Termen limită pentru depunerea dosarelor: 8 octombrie 2021

b. Conținut dosar înscriere:

– cerere înscriere tip;

– declarație apartenență grup țintă;

– copie certificat naștere;

– copie CI;

– adeverința venit părinți (dacă este cazul).

3. Concurs selecție

Luni, 11 octombrie: verificarea dosarelor personale

Miercuri, 12 octombrie, ora 10.00: Proba de verificare a cunoștințelor tehnice

Responsabil: Prof. Goga Teodora

Joi, 13 octombrie 2021, ora 10.00: Interviu

Responsabil: Prof. Ciocoiu Liliana, Responsabil formare

Vineri, 14 octombrie 2021, ora 10.00: Proba de evaluare a competențelor lingvistice (scris)

Responsabil: Prof. Ceică Alina

Luni, 18 octombrie 2021: anunțarea rezultatelor selecției

Depunerea contestațiilor

Marți, 19 octombrie 2021: anunțarea rezultatelor finale ale selecției

Posted in: Uncategorized

Comments (No Responses )

No comments yet.

Lasă un răspuns