ISTORIC

În anul 1971, prin hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1100 din 6 septembrie, se înfiinţa Liceul Industrial Tulcea. Pentru primul an de existenţă, planul de şcolarizare prevedea un număr de 144 de elevi, în 4 clase, pentru specialităţile: electromecanică, metalurgie neferoasă, utilaje şi tehnologia produselor în metalurgia neferoasă, construcţii civile şi industriale şi instalaţii în construcţii, durata cursurilor fiind de 5 ani.

Din anul 1971 și până în anul 1974, liceul a funcţionat în spaţiile puse la dispoziţie în cadrul Şcolii Generale Nr. 2 , din strada Babadag nr. 138, apoi în cadrul Liceului Industrial de Construcţii, din str. 1848 nr. 7, în prezent – sediul Liceului „Grigore Moisil” (fost Liceul Teoretic nr. 2).

La 1 septembrie 1975, a fost dat în folosinţă actualul sediu al liceului, din str. Tineretului nr. 2, care cuprindea 12 săli de clasă şi 8 laboratoare, precum şi o clădire pentru internat, cu 304 locuri la cazare. În anul 1976 s-au mai dat în folosinţă cantina, cu 200 de locuri pe serie şi grupul de ateliere.

În anul 1973, s-a înfiinţat în cadrul liceului şi o secţie de învățământ seral, menită să pregătească muncitori calificaţi pentru specialităţile: electromecanic şi utilaje şi tehnologia produselor neferoase, specialităţi necesare tânărului Combinat Metalurgic din Tulcea, fabricilor de feroaliaje şi de produse magneziene. La început, au fost clase de elevi în care au fost pregătiţi muncitori calificaţi şi pentru Uzina de Alumină.
În anul 1976, liceul a dat prima promoţie de absolvenţi de la cursul de zi. În acelaşi timp, numărul specialităţilor a crescut de la 4 la 7, iar cel al elevilor a ajuns la 710 la cursul de zi şi 134 la cursul seral.

Din 1975, în liceu s-au organizat şi cursuri de calificare de scurtă durată, pentru muncitorii din Combinatul Metalurgic. În perioada noiembrie 1975 – decembrie 1976, liceul a pregătit 167 de muncitori calificaţi în meseriile: maşinist de pod rulant, macaragiu, turnător pregătitor, laborant pentru determinări fizico-chimice (cursuri post liceale), operator pentru fabricarea aluminei, electricieni de întreţinere şi reparaţii (post liceal).


Între anii 1976-1981, prin Ordinul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului nr. 2712 din 19 octombrie 1976, în cadrul liceului au fost create şi şi-au desfăşurat activitatea Şcoala Profesională şi Şcoala de Maiştri.
Prin Ordinul nr. 8 al Ministerului Industriei Metalurgice, din 26 ianuarie 1978, Liceul a fost transformat în Grupul Şcolar Metalurgic, în care au fost cuprinse: liceul – curs de zi şi seral; şcoala profesională; şcoala de maiştri; cursuri de calificare.

Prin Ordinele Ministerului Educaţiei Naţionale Nr. 3220 din 5 februarie
1999 şi 3647 din 15 aprilie 1999, Grupul Şcolar va adăuga denumirii sale şi numele marelui savant român „Henri Coandă”. Apoi, prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale Nr. 3296 din 1 martie 2000, Grupul Şcolar „Henri Coandă” primeşte denumirea de unitate şcolară reprezentativă, pentru ca, iar prin Ordinul M. E. N. Nr. 5150 din 15 noiembrie 2000, să fie numit Colegiul Tehnic „Henri Coandă”.

De-a lungul celor 35 de ani de existenţă a liceului, cele câteva mii de absolvenţi de liceu, şcoală profesională, şcoală de maiştri şi învăţământ postliceal s-au încadrat în producţie, au urmat cursurile învăţământului superior, încât mulţi sunt muncitori, maiştri, ingineri, ofiţeri, cadre didactice, manageri ai unor societăţi
private, s-au realizat profesional şi economic. Nici unul dintre aceştia nu a uitat şcoala şi seriozitatea cu care cadrele didactice i-au pregătit. La întâlnirile colegiale, după ani de zile de la absolvire, vin să mulţumească conducerii colegiului, foştilor profesori, pentru tot ceea ce au făcut pentru ei.

BIbliografie: Mihai Albotă, Istoria învãțãmântului tulcean de la începuturi pânã în anul 2007, Ed. Școala XXI, Tulcea, 2008