IMPORTANT: SIMULAREA EXAMENELOR NAȚIONALE

Informații privind simularea Examenelor naționale:

ORDIN PRIVIND ORGANIZAREA SIMULĂRII NAȚIONALE PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a, OME 3449/2021

ORDIN PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI NAȚIONAL DE BACALAUREAT – 2021, OMEC nr. 5453/2020

O R D I N PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI PENTRU ASIGURAREA SUPORTULUI NECESAR ELEVILOR CU TULBURĂRI DE ÎNVĂŢARE, OMEN nr. 3124/20.01.2017

METODOLOGIA PENTRU ASIGURAREA SUPORTULUI NECESAR ELEVILOR CU TULBURĂRI DE ÎNVĂȚARE, Anexă la OMEN nr. 3124/20.01.2017

Posted in: Uncategorized

Comments (No Responses )

No comments yet.

Lasă un răspuns