ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

Clasa a IX-a

1 clasă: Electric/Electrician exploatare joasă tensiune – 28 locuri

1/2 clasă: Mecanică/ Lăcătuş mecanic prestări servicii – 28 locuri

Procedura de admitere în învățământul profesional/ dual