ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL

1 clasă: Informatică/Tehnician echipamente periferice și birotică – 28 locuri

1 clasă: Energetică/Tehnician termoenergetician – 28 locuri

 

ŞCOALA DE MAIŞTRI

1 clasă: Maistru electromecanic aparate de masură și automatizări – 28 locuri