INSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 2024-2025

CALENDAR ÎNSCRIERE

Etapa I

11 aprilie – 14 mai 2024

Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă.
Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.

29 mai 2024

Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere

Etapa II

31 mai – 7 iunie 2024

Depunerea/Transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

10-14 iunie 2024

Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor

21 iunie 2024

Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare

 

CRITERII SPECIFICE ÎNSCRIERE LICEUL TEHNOLOGIC HENRI COANDĂ

În etapa I, prioritară este înscrierea copiilor care au domiciliul în circumscripția școlară a LTHC

În cazul în care numărul de locuri este mai mare decât numărul cererilor depuse de părinții elevilor cu domiciliul în circumscripția școlară, criteriile de departajare sunt următoarele:

  1. Locul de muncă al unuia dintre părinți/susținătorul legal este în circumscripția școlară;
  2. Copiii încredințați pentru îngrijire/supraveghere bunicilor sau altei rude până la gradul IV care îşi au domiciliul în circumscripția noastră școlară.

Lista documentelor care dovedesc îndeplinirea criteriilor specific de departajare (doar pentru cei din afara circumscripției școlare): 

  • Adeverința de la locul de muncă al părintelui;
  • Declarația părinților care confirmă faptul că minorul este în grija bunicilor/altei rude pe parcursul săptămânii;
  • Copia după actul de identitate al unuia dintre bunici/unei rude care îşi au domiciliul în circumscripția școlară:
  • Hotărâre judecătorească/procură notarială pentru încredințarea minorului bunicilor/altor rude până la gradul IV, în cazul elevilor cu părinți plecați în străinătate

 

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

OME Nr. 4.019/2024 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025

Art. 5. — (1) Părinții ai căror copii au urmat învățământul preșcolar și care împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august inclusiv au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare

Art. 6. — (1) Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie inclusiv pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător

(2) În situația copiilor menționați la alin. (1) care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar.

 

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Procedura de înscriere în învățământul primar Art. 13. — (1) Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere însoțite de documente justificative.
(2) Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.
(3) În situația completării online a cererii de înscriere sau a trimiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta metodologie, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situația menționată la art. 6 alin. (1).
(4) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.
(5) În situația depunerii cererii-tip de înscriere și a documentelor justificative direct la unitatea de învățământ, verificarea și validarea datelor introduse se fac în prezența părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea de învățământ.
(6) În perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar, conducerea unității de învățământ asigură prezența unui număr suficient de persoane din comisia de înscriere și stabilește programul de lucru al comisiei în schimburi, atât în program de dimineață, cât și de după-amiază, în intervalul orar 8.00—18.00 (luni—joi), respectiv 8.00—17.00 (vineri), pentru a sprijini participarea părinților la procedurile de completare/validare a cererilor-tip de înscriere.

Posted in: Education

Comments (No Responses )

No comments yet.

Lasă un răspuns