PROCEDURA PRIVIND ASIGURAREA SECURITĂȚII ȘI SIGURANȚA ELEVILOR – PROPUNERI

PROPUNERI DE MODIFICARE A PROCEDURII PRIVIND ASIGURAREA SECURITĂȚII, SIGURANȚEI ELEVILOR ȘI ACCESUL ÎN UNITATEA ȘCOLARĂ:

 

1. ACCESUL ELEVILOR ÎN INCINTA UNITĂȚII ȘCOLARE

Accesul elevilor, la începutul și sfârșitului programului de studii (8-12/13 învățământ primar, 8-14 învățământ gimnazial, liceal, profesional) se face prin poarta pietonală din Str. Isaccei, fără identificare individuală. În anumite cazuri, paznicul de zi poate solicita legitimarea elevilor. Legitimarea se face cu carte de identitate și carnet de elev vizat pe anul școlar în curs.

Elevii majori pot părăsi incinta unității de învățământ, pe durata pauzelor. Accesul elevilor majori, pe durata pauzelor, se face prin poarta cu turnicheți mobili, în baza identificării faciale. Sistemul de identificare facială are rolul de a confirma faptul că elevii sunt înmatriculați în unitatea școlară, precum și de a fluidiza fluxul de elevi majori, pe durata pauzelor, fără ca elevul să mai fie nevoit să se legitimeze cu CI/carnet de elev.

Elevilor minori le este interzis să părăsească incinta unității școlare pe durata programului de studiu și în timpul pauzelor.

În anumite situații speciale, se permite accesul elevilor și în timpul orelor de curs sau pe durata pauzelor (pentru elevii minori), în baza unei învoiri semnate de profesorul clasei sau directorul/directorul adjunct al unității, în care se va specifica motivul părăsirii/revenirii în incinta unității de învățământ. Accesul se va face pe poarta cu turnicheți mobili, în baza identificării faciale, care va confirma faptul că elevii sunt înmatriculați în unitatea școlară.

Accesul elevilor în afara orelor de curs sau în zilele libere este interzis, cu excepția elevilor interni, care sunt cazați în internatul școlar. Accesul elevilor interni, în afara orelor de curs sau în zilele libere, se va face pe poarta cu turnicheți mobili, în baza identificării faciale, care va confirma faptul că elevii sunt înmatriculați în unitatea școlară.

Accesul altor elevi decât cei interni, în afara orelor de curs sau în zilele libere, este permis numai în cazul în care elevii sunt desfășoară activități didactice sau educative școlare, sub îndrumarea unui cadru didactic.

Cadrul didactic va depune o cerere, însoțită de un tabel nominal cu elevii participanți, cu cel puțin 2 zile înainte de derularea activității. Tabelul nominal va fi pus la dispoziția paznicului de zi.

2. ACCESUL CADRELOR DIDACTICE ÎN INCINTA UNITĂȚII ȘCOLARE

Accesul cadrelor didactice se face fie pe poarta pietonală, din Str. Isaccei, fie pe poarta automatizată acces auto, din Str. Tineretului.

Accesul cadrelor didactice pe poarta pietonală din Str. Isaccei la începutul și sfârșitului programului de studiu (8-12/13 învățământ primar, 8-14 învățământ gimnazial, liceal, profesional) se face fără identificare individuală.

Accesul cadrelor didactice pe poarta automatizată acces auto, din Str. Tineretului, la începutul și sfârșitului programului de studiu (8-12/13 învățământ primar, 8-14 învățământ gimnazial, liceal, profesional) se face cu cartela de acces.

Accesul cadrelor didactice pe durata derulării orelor de curs și în timpul pauzelor, dinspre Str. Isaccei, se face pe poarta cu turnicheți mobili, în baza identificării faciale.

Cadrele didactice care nu și-au exprimat acordul pentru folosirea imaginii în vederea identificării faciale, vor folosi o cartelă electronică de acces.

Accesul cadrelor didactice în afara orarului și în zilele libere se face doar cu aprobarea conducerii unității de învățământ.
Cadrele care desfășoară activități didactice sau educative școlare în afara orarului și în zilele libere vor depune la secretariat o cerere, însoțită de un tabel nominal cu elevii participanți, cu cel puțin 2 zile înaintea derulării activității. După aprobarea cererii, tabelul nominal va fi pus la dispoziția serviciului de pază al unității.

3. ACCESUL PĂRINȚILOR/ ÎNSOȚITORILOR LEGALI, ÎN INCINTA UNITĂȚII ȘCOLARE

Accesul părinților/însoțitorilor legali ai elevilor în unitatea școlară este INTERZIS, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, afișate la poarta de acces din Str. Isaccei:

a) dacă a fost solicitat/programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul/ directorul adjunct al unității de învățământ;

b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice;

d) participă la acțiuni organizate de părinți, aprobate de conducerea unității de învățământ.

În aceste cazuri, accesul se face în baza unei programări electronice, la secretariatul unității, făcută de către cadrul didactic, diriginte sau directorul unității.

În cazuri excepționale, accesul se poate face și fără programare, după ce cadrul didactic, dirigintele, directorul a anunțat vizita la postul de pază.

Accesul părinților se face prin poarta mobilă din Str. Isaccei, cu legitimare (CI) la postul de control și ecuson cu „Vizitator”.

Accesul părinților pentru discuții cu directorul/directorul adjunct al unității se face doar în timpul programului de lucru cu publicul al directorilor, afișat la poartă, cu programare telefonică la secretariatul unității.

c) depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ;

În acest caz, accesul părinților se face în timpul programului de lucru cu publicul al secretariatului unității, de luni până vineri, interval 10-12, cu  programare telefonică la secretariat.

În cazuri excepționale, accesul se poate face și fără programare, dacă secretariatul a anunțat vizita la postul de pază.

4. ACCESUL PERSOANELOR STRĂINE ÎN INCINTA UNITĂȚII ȘCOLARE

Accesul persoanelor străine se face pe timpul programului de lucru cu publicul al secretariatului unității, de luni până vineri, interval 10-12, cu  programare telefonică la secretariat.

Accesul persoanelor străine se face prin poarta mobilă din Str. Isaccei, cu legitimare (CI) la postul de control.

Paznicul de serviciu înmânează persoanelor care au fost înregistrate ecusonul cu „Vizitator”, pe care sunt obligate să îl poarte pe toată durata vizitei.

Persoanele care reprezintă autoritățile (Inspectoratul școlar, ministerul educației, Primăria, Poliția etc) vor fi legitimate și consemnate în registrul de pază.

Posted in: Uncategorized

Comments (No Responses )

No comments yet.

Lasă un răspuns