ÎNSCRIERE LICEU

În atenția absolvenților de clasa a VIII-a repartizați la LTHC!

PROGRAM DEPUNERE DOSARE:

Vineri -15.07.2022 9.00-14.00
Luni – 18.07.2022 9.00-15.00
Marţi – 19.07.2022 9.00-15.00
Miercuri – 20.07.2022 8.30-10.30

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

Certificat de naștere elev, carte de identitate (dacă este cazul), în copie conform cu originalul (dacă nu este efectuată certificarea de școală, se prezintă actul original și comisia certifică xerocopia);

Copie carte de identitate părinți/ reprezentanți legali/ tutore;

Dacă este cazul, copie hotărâre de divorț definitivă și irevocabilă, din care rezultă cui îi este încredințat copilul;

Adeverința cu notele obținute la evaluarea națională și media de admitere, în original;

Foaia matricolă pentru clasele V-VIII în original;

Adeverință medicală /vaccinări elev, în original (eliberată de cabinetul școlar medical / medic de familie unde nu există cabinet școlar medical).

ATENȚIE!

Candidații repartizați computerizat în clasa a IX-a, an şcolar 2022-2023, care nu îşi depun dosarul de înscriere în perioada mai sus menționată, pierd locul pe care au fost repartizați!

Posted in: Education

Comments (No Responses )

No comments yet.

Lasă un răspuns