SPIDD – POCU

 

19.11.2021

Selecție în vederea angajării în cadrul proiectului „Stagii de practica inovativa pentru o dezvoltare durabila”, POCU/711/6/14, cod MySMIS 135005

PROIECT „Stagii de practică inovative pentru o dezvoltare durabilă (SPIDD)

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN – POCU/711/6/14/ 135005

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă stimularea parteneriatelor dintre instituțiile educaționale și agenții economici de practică, viitori angajatori.

Grupul țintă al proiectului este format din 51 de elevi, clasele XI – XII liceu, Calificarea profesională Tehnician Electromecanic. Pe durata a 2 ani (2020-2022).

Elevii din grupul țintă vor efectua 3 stagii de pregătire practică (5 săptămâni) în cadrul unor agenți economici, parteneri în proiect.

Cei 6 agenții parteneri, care vor primi în practică câte 5 elevi, sub îndrumarea unor tutori de practică sunt: SC ALUM SA, SC VARD ELECTRO, SC BAUSTRUCTUR SRL, EGIS NAUTICA SRL, MOA BOATS SRL, MOA AVIO SRLConcurs Idei & Inovație, Etapa II (click pentru imagine pentru detalii)

Concurs Idei & Inovație, Etapa I (click pe imagine pentru detalii)

INVITAȚIE DE OFERTARE – Echipamente de protectie si materiale necesare desfasurarii stagiilor de practica pentru elevi ID 135005

25.01.2021

Invitație de ofertare -produse IT -laptop, multifuncțională, softuri și antivirus

Declarație privind evitarea conflictului de interese

________________________________________________________________________________

26.10.2020

Anunț de selecție în vederea implementării proiectului „Stagii de practică inovativă pentru dezvoltare durabilă”, POCU/711/6/14, cod MySMIS 135005


05.11.2020

Rezultate finale recrutare și selecție in vederea
angajării in cadrul proiectului ,,Stagii de practica inovativa pentru o dezvoltare durabila”, POCA/T1/6/14, cod MySilIIS 135005