SPIDD – POCU

 

26.10.2020

Anunț de selecție în vederea implementării proiectului „Stagii de practică inovativă pentru dezvoltare durabilă”, POCU/711/6/14, cod MySMIS 135005


05.11.2020

Rezultate finale recrutare și selecție in vederea
angajdrii in cadrul proiectului ,,Stagii de practica inovativa pentru o dezvoltare durabila”, POCA/T1/6/14, cod MySilIIS 135005