CCSPI – POCU

 

22.12.2020

Anunț de selecție în vederea implementării proiectului „Creșterea competențelor prin stagii de practică inovativă”, POCU/711/6/14, cod MySMIS 135004

Anunț selectie-POCU Descarcă