Proiect „Stagii de practică inovative pentru o dezvoltare durabilă (SPIDD), POCU/711/6/14/ 135005

Proiectul SPIDD este derulat cu finațare europeană prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 6, „Educaţie şi competenţe”.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă stimularea parteneriatelor dintre instituțiile educaționale și agenții economici de practică, viitori angajatori.

Grupul țintă al proiectului este format din 51 de elevi, clasele XI – XII liceu, Calificarea profesională Tehnician Electromecanic. Pe durata a 2 ani (2020-2022), elevii din grupul țintă vor efectua 3 stagii de pregătire pregătire practică (5 săptămâni) în cadrul unor agenți economici, parteneri în proiect.

Cei 6 agenții parteneri, care vor primi în practică câte 5 elevi, sub îndrumarea unor tutori de practică sunt: SC ALUM SA, SC VARD ELECTRO, SC BAUSTRUCTUR SRL, EGIS NAUTICA SRL, MOA BOATS SRL, MOA AVIO SRL

Proiectul va contribui la creșterea gradului de inserție pe piața muncii a absolvenților de liceu, în condițiile în care mai mult de jumătate dintre aceștia nu își găsesc un loc de muncă în domeniul calificării.

Mihai Tiuliumeanu

Coordonator proiect SPIDD

Posted in: Uncategorized

Comments (No Responses )

No comments yet.

Lasă un răspuns