EuroPAS decisiv spre cariera ta!

EuroPAS decisiv spre cariera ta!

Proiect nr. LLP-LdV/IVT/2012/ RO/ 014

PROIECT DE MOBILITATE LEONARDO DA VINCI

Proiectul “EuroPAS decisiv spre cariera ta!” se adresează elevilor din clasa a XI-a, profil tehnic, ruta directă, calificările: Tehnician electrotehnist, Tehnician electromecanic, Tehnician în automatizari și Tehnician mecatronist  din cadrul Colegiului Tehnic „Henri Coanda” Tulcea.

Părţile implicate în proiect sunt:

  • Participanţii – 30 de elevi ai clasei a XI-a de la Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Tulcea;
  • Organizaţia intermediară Wisamar Bildungsgesellshaft mbH i.Gr. din Leipzig, Germania;
  • Organizaţia de primire ZAW Zentrum fur Aus-und Weiterbildung Leipzig GmbH, Germania.

Selecţia participanţilor se va baza pe principiul transparenţei, al profesionalismului şi al egalităţii de şanse în fața unei COMISII DE SELECȚIE

     Înscrierea candidaţilor se va face la secretariat, pe bază de dosar de înscriere ce conține: cerere tip, scrisoare de motivaţie, CV Europass, copie după C.I., copie după certificate lingvistice (se anexează după etapa de formare) şi alte documente care să ateste anumite performanţe (participarea la olimpiade, concursuri școlare, referate, etc.) în domeniu pregătirii, recomandarea diriginţilor.

     Criteriile de eligibilitate: elevi din clasa a XI-a profil tehnic, ruta directă, calificare ce corespunde grupului tinta, cu abilităţi şi aptitudini necesare în domeniul electronicii, utilizării computerului, cunoaşterea limbii engleze-nivel minim A1, rezultate bune la învăţătură şi purtare, deprinderi de socializare, deprinderi de autogospodărire.

      Probele de concurs: limba engleză – testare scrisă şi orală – nivel minim A1; probă practică de evaluare a abilităţilor şi aptitudinilor în domeniul electronicii; probă IT – testare scrisă și practică; interviu – prezentarea aşteptărilor pe care le-au elevii de la acest plasament.

      Grup țintă selectat: 30 persoane selectate şi 8 rezerve.