DESPRE NOI

MISIUNEA NOASTRĂ

Despre noi

Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Tulcea își propune să asigure o educaţie de calitate pentru dezvoltarea intelectuală, socială şi profesională a tinerilor, în vederea adaptării socio-economice. Viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii locală şi europeană.

La nivelul comunităţii locale ne propunem să asigurăm această calitate printr-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile specifice, promovându-se un management eficient al tuturor resurselor ce favorizează toleranţa şi spirit de echipă.

De asemenea, se doreşte creşterea graduală a calităţii formării profesionale pentru inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor din sistemul TVET la 82% din total, până în anul 2013, şi ridicarea nivelului calificării în sistemul educaţional (respectiv continuarea studiilor) pentru un procent de 75% din numărul absolvenţilor  pe nivele de calificare.

  • Digitalizare
  • Profesionalism
  • Pasiune
  • Formăm profesioniștii viitorului

VIZIUNEA NOASTRĂ

Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Tulcea – o unitate şcolară de referinţă,  integrată nevoilor sociale ale comunităţii tulcene – doreşte să realizeze pregătirea de astăzi a tinerei generaţii pentru viitorul de mâine, la standarde europene.