BANI DE LICEU

BANI DE LICEU

BANI DE LICEU  2019 – 2020

Calendarul de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”, conform anexei 3 la OMEC nr, 4839/2004, este următorul:

 • Depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială “Bani de liceu” –  15 septembrie -1 octombrie;
 • Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse –  1 octombrie – 23 octombrie;
 • Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat –  1 octombrie – 27 octombrie;
 • Afişarea pe internet a listei beneficiarilor –  28 octombrie;
 • Depunerea contestaţiilor –  28 octombrie – 2 noiembrie;
 • Rezolvarea contestaţiilor –  2 noiembrie – 6 noiembrie.

 

Dosarul conţine următoarele:

 • cerere tip completata de elev cu autorizarea reprezentatului legal:  Termen 30.09.2019
 • copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate a elevului;
 • copii  ale certificatelor de naștere sau a actelor de identitate ale celorlalți membri ai familiei;
 • adeverințe de elev pentru solicitant/ă și pentru frați și surori care sunt la școală;
 • acte doveditoare care sa ateste statutul juridic sau medical: orfan, urmaș al eroilor revoluției, bolnavi  cu adeverință de la medicul de specialitate și cu avizarea medicului școlii;
 • acte doveditoare în original privind veniturile BRUTE ale membrilor familiei realizate în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererilor;
 • venitul  brut lunar pe  membru de familie realizat în ultimele 3 luni  este de  maxim 500 lei;
 • ancheta socială de la primăria de domiciliu (1 octombrie – 23 octombrie)

 

PĂRINȚII CARE NU REALIZEAZĂ NICI UN VENIT VOR PREZENTA DECLARAȚIE INDIVIDUALĂ PE PROPRIA RĂSPUNDERE LEGALIZATĂ LA NOTAR     

DOSARELE  COMPLETE  SE PREIAU DE CĂTRE DIRIGINȚI ȘI SE PREDAU LA SECRETARIATUL UNITĂŢII ÎN TERMEN.